Habitatges HN1

Obra nova


Edifici plurifamiliar de planta baixa, tres plantes pis i altell. 6 habitatges i garatge privat.

Emplaçament:
Sant Antoni de Calonge
Superfície construïda:
710 m2
Any projecte:
2004
Any finalització obres:
2005mL Arquitectura

Desenvolupament integral de projectes d’Arquitectura, Urbanisme, Rehabilitació i Disseny d’Interiors.

Segueix-nos